Lehtipisteen extranet-palvelut löytyvät käyttäjille luovutettujen URL - osoitteiden kautta. Ole hyvä ja tarkista käyttämäsi osoite.

URL addresses to extranet services are delivered to users directly. Please check our address bar.